On-line schadestaat

In letselschadestaat.nl kunt U on-line een schadestaat aanmaken en beheren. De wettelijke rente wordt automatisch berekend en tot op de dag van vandaag bijgehouden.
U kunt bijlagen invoeren. Deze bijlagen kunt U vanuit de bijbehorende schaderegel oproepen.
U kunt de schadestaat en de bijlagen in een pdf-bestand afdrukken.
De schaderegels worden ondergebracht in categoriën. U kunt regels binnen een categorie verslepen of naar een andere categorie verplaatsen.
Het programma berekent de wettelijke rente automatisch vanaf de schadedatum tot vandaag. U kunt ook, per regel, een andere begin of einddatum hiervoor invoeren.
U ziet het totaal en als u voorschotten invoert dan ziet u het nog te ontvangen bedrag.
Voor een eerste indruk kunt u in het menu een demo openen.
Gegevens die u in Excel heeft staan kunt u invoeren in letselschadestaat.nl

Letselschadestaat en cliënten

U kunt cliënten uitnodigen om zelf schaderegels in te voeren.
Als u bij cliëntgegevens het email adres van een cliënt heeft ingevoerd, dan kan de cliënt zelf schaderegels invoeren. Deze komen in een aparte categorie, bovenaan het scherm, te staan. Hiervandaan kunt u de regels wijzigen en naar de juiste categorie verplaatsen.

Letselschadestaat en verzekeraar

Als u bij cliëntgegevens de naam van de verzekeraar en het emailadres van de contactpersoon invult, dan kan de contactpersoon de schadestaat inzien (maar geen wijzigingen aanbrengen)
De contactpersoon kan aangeven dat hij akkoord is met een schaderegel. De regel wordt dan groen in uw scherm.
Of hij kan per regel / per groep een voorstel doen en dit voorstel van een toelichting voorzien. Deze regels zijn geel in uw scherm.
Op dezelfde wijze kan de contactpersoon ook een eindvoorstel doen.