Schade bij een ongeval

Als u bij een ongeval schade heeft opgelopen en een ander was schuldig aan het ongeval dan moet deze andere persoon de schade betalen.
De meeste mensen zijn hiervoor verzekerd (autoverzekering, wa verzekering). U zult dan ook meestal met een verzekeringsmaatschapij te doen krijgen.
Verzekeringsmaatschapijen willen zo min mogelijk betalen en geven niet altijd onmiddellijk toe dat een bepaalde schade het gevolg is van het ongeluk.
Het is dan ook verstandig om voor het afhandelen van de schade een advocaat of in letselschade gespecialiseerde jurist in de arm te nemen.

Schadestaat

Om een goed overzicht van de totale schade te hebben noteert u elk schadebedrag in een schadestaat:
U noteert hierin een omschrijving van de schade en het bedrag.
Per schaderegel noteert u ook voor hoeveel procent de schade aan het ongeval te wijten was, dit noemen we de verhaalbaarheid.
Het duurt vaak enige tijd voordat de verzekeraar de schade betaalt. U heeft recht op de wettelijke rente vanaf het moment van de schade tot aan de betaling. Ook deze wettelijke rente noteert u in de schadestaat.
Bij ingewikkelde schadeprocedures duurt het vaak lang voor de hele zaak is afgerond, in de tussentijd geeft de verzekeraar dan meestal een voorschot op het totale bedrag.
Ook deze voorschotten noteert u in de schadestaat.

Letselschade

Bij alleen materiƫle schade kunt u vaak zelf alles afwikkelen.
Vaak is er ook sprake van lichamelijk letsel, we spreken dan van letselschade. Hierbij liggen de zaken meestal ingewikkeld:
 • de gevolgen kunnen van lange duur zijn.
 • er kunnen gevolgen voor uw inkomen zijn.
 • er zijn vaak medische rapporten nodig en berekeningen over langere periodes.
 • Professionele hulp en een goede verslaglegging is noodzakelijk.

  Letselschadestaat

  De site letselschadestaat.nl zorgt op duidelijke en inzichtelijke wijze voor deze verslaglegging:
 • letselschadestaat.nl berekent wettelijke rente automatisch per schaderegel berekend over het verhaalbare bedrag.
 • letselschadestaat.nl kan bewijsstukken als bijlage opslaan.
 • letselschadestaat.nl geeft aan wanneer de verzekeraar akkoord is met een schaderegel.
 • van de totale schadestaat, eventueel inclusief de bijlages, kan een duidelijk overzicht in een pdf bestand worden geprint.
 • Uw advocaat/behandelaar kan dit allemaal voor u invullen, maar u kunt dit ook gedeeltelijk al zelf doen.
  Omdat alles on-line opgeslagen is kunnen zowel u als uw advocaat/behandelaar in de schadestaat werken.
  Als alles klaar is dan kan uw advocaat de verzekeraar toestemming geven om letselschadestaat.nl ook in te zien. De verzekeraar kan dan aangeven met welke schaderegels hij akkoord gaat en eventueel suggesties doen voor andere bedragen.

  Hoe werkt het

  Uw advocaat/behandelaar maakt in letselschadestaat.nl een schadestaat voor u aan.
  Als uw emailadres is ingevuld dan kunt u zelf een account aanmaken met een eigen password om toegang te krijgen tot letselschadestaat.nl.
  Vanaf dat moment kunt u zelf de schadestaat inzien en schaderegels toevoegen.