Letselschadestaat
Als het programma vastloopt door een fout in een update, dan kunt u de vorige versie van het programma openen in 'letselschadestaat.nl/VV'
 

Index

Klik op een onderwerp om naar de helptekst te gaan.
Account aanmaken
Nieuwe cliënt invoeren
Cliënt Invoeren/verwijderen
Cliënt: andere behandelaar
Cliëntgegevens
Inloggen professionals
Inloggen cliënt
Medewerkers invoeren
Medewerkers verwijderen
Cliënt naar andere medewerker

Nieuwe regel
Regel slepen
Regel wijzigen
Wettelijke rente
Begin en einddatum WR
Bijlagen
Correspondentie
Inlezen uit Excel
Code voor verzekeraar
 
Account aanmaken Naar Index
Een account aanmaken doet u éénmalig voor uw kantoor.
U maakt dan ook een account aan voor de eerste medewerker aan, u kunt namelijk alleen als medewerker inloggen.
Daarna wordt voor elke medewerker een eigen account aangemaakt.
Op een kantoor met meerdere medewerkers is het verstandig om één of meerdere medewerkers te machtigen om nieuwe medewerkers aan te maken.
 
Bijlagen Naar Index
De knop bijlagen vindt u in het 2e menu als u de schadestaat heeft geopend. (De betreffende cliënt moet immers geselecteerd zijn.)
Tussen haakjes ziet u het aantal bijlagen betreffende deze cliënt.
Achter de schaderegel staat een blauwe B als er een bijlage bij deze schaderegel is.
Als u op het blauwe teken van de bijlage achter de schaderegel klikt, dan worden alleen de bijlagen behorend bij deze schaderegel getoond.
Als u in het tweede menu op Bijlagen klikt, dan krijgt u een overzicht van de bijlagen van deze cliënt te zien.
Als u in de schadestaat op de tekst van een schaderegel klikt dan wordt het kader Wijzigengeopend. Ook hierin staat aangegeven of er een bijlage bij deze schaderegel is.
U kunt hier een bijlagen invoeren: u klikt daarvoor op 'upload bijlage' en vervolgens kunt u op de gebruikelijke manier uw bijlage uploaden.
Om een bijlage te bekijken klikt op de knop 'Bijlagen', het scherm om een bijlage te selecteren wordt geopend.
U kunt een bijlage bekijken door op de naam van de bijlage in de lijst te klikken.
Als een cliënt een bijlage heeft ingevoerd, dan is dit teken rood, totdat u het wijzigen-kader voor deze regel opent.
Bij het printen van een pdf bestand hebt u de keuze dit te printen met of zonder bijlagen.
 
Correspondentie Naar Index
Correspondentie wordt niet meegestuurd met een pdf file van de schadestaat.
De knoppen correspondentie uploaden en lezen vindt u in het 2e menu als u de schadestaat heeft geopend. (De betreffende cliënt moet immers geselecteerd zijn.)
De knop correspondentie lezen ziet u alleen als er correspondentie ingevoerd is.
Tussen haakjes ziet u het aantal documenten betreffende deze cliënt.
 
Geen schadestaat gevonden Naar Index
Als een cliënt geselecteerd is en er is nog geen schadestaat aangemaakt, dan wordt bij een poging om de schadestaat te openen de melding - Geen schadestaat gevonden - gegenereerd.
Als u de schadestaat van een ciënt al een keer geopend heeft dan kunt u deze opnieuw openen door in het menu op Cliënten - Schadestaat te klikken.
 
Nieuwe cliënt invoeren Naar Index
Om een nieuwe cliënt in te voeren gaat u naar cliënten - Invoer / wijzigen cliënt.
 
Cliënt verwijderen Naar Index
Om een cliënt te verwijderen gaat u naar cliënten - Invoer / wijzigen cliënt, om cliënten te verwijderen moet u hiertoe gemachtigd zijn.
 
Cliënt: andere behandelaar Naar Index
Als een cliënt geselecteerd is, ga dan naar - cliënten Cliënt invoeren/wijzigen -
Selecteer de gewenste behandelaar en klik op wijzigen, dit kan alleen als u hiertoe gemachtigd bent.
Waarom kan niet iedereen dit doen: Bij het verwijderen van een cliënt gaan ook de gegevens uit de schadestaat verloren en dit is niet meer te herstellen. Om ongelukken met per ongeluk verwijderen te voorkomen is er voor gekozen deze handeling slechts aan een beperkt aantal medewerkers toe te staan.
Bij instellingen kunt u er voor kiezen een medewerker deze autorisatie te verlenen.
Een andere mogelijkheid is via het scherm - instellingen Medewerkers -
Klik hier op 'Andere behandelaar', u komt dan in het scherm 'Cliënt toewijzen aan een andere behandelaar'
 
Cliëntgegevens Naar Index
Cliënt selecteren: ga naar cliënten - Selecteer cliënt. Als u als behandelaar bent ingelogd dan krijgt u een overzicht te zien van al uw cliënten.
U kunt desgewenst de cliënten van een andere behandelaar oproepen.
Bent u geen behandelaar dan krijgt u een lijst te zien met alle cliënten van uw kantoor. U kunt nu zelf er voor kiezen om de cliënten van één behandelaar te selecteren.
U kunt ook de selectie verder beperken door er voor te kiezen alleen de cliënten waarvan de naam met een bepaalde letter begint te selecteren.
Als u op een cliëntnaam klikt, dan wordt de bijbehorende schadestaat geopend.
Klikt u eerst op 'Wijzigen', dan gaat u na het klikken op de cliëntnaam naar het scherm met cliëntgegevens. Hier kunt u de cliënt verwijderen of de cliëntgegevens aanpassen.
 
Nieuwe schaderegel aanmaken Naar Index
Als u een nieuwe regel in een nieuwe categorie wilt aanmaken dan klikt u boven in het scherm op 'Kies een categorie' en selecteert de categorie. Het kader 'nieuwe regel' wordt dan geopend.
Als u een nieuwe regel in een bestaande categorie wilt aanmaken, klik dan op de categorietitel.
Als startdatum voor de wettelijke rente wordt de datum van het ongeval genomen, deze is ingevuld bij het aanmaken van de cliënt. U kunt er ook voor kiezen om geen WR te berekenen.
Het percentage verhaalbaarheid wordt op 100% gezet.
Alle gegevens kunt u in het wijzigen-kader aanpassen.
 
Regel verslepen Naar Index
Om een regel te verslepen klikt u met de linker muisknop op de regel, houdt de muisknop ingedrukt en beweeg de cursor naar de plaats waar de regel moet komen, laat de muisknop dan los.
Een regel naar een andere categorie verslepen kan alleen als deze categorie al bestaat.
 
Een regel wijzigen Naar Index
Om een regel te wijzigen dubbelklikt u op de omschrijving. Het wijzigen-kader wordt dan geopend.
In dit kader kunt u ook een intern memo aanmaken. Dit zijn aantekeningen die niet zichtbaar zijn voor de cliënt en de verzekeraar.
Bij instellingen kunt u er voor kiezen of dit interne memo in de schadestaat zichtbaar is of alleen in het wijzigen-kader.
Als een ander dan de behandelaar van de cliënt wijzigingen aanbrengt dan wordt achter de regel een rode A getoond. Als de eigen behandelaar het wijzigen-kader opent dan verdwijnt dit weer.
U kunt in dit kader de datum vanaf wanneer de wettelijke rente wordt berekend voor deze regel aanpassen of u kunt aangeven dat er geen WR berekend moet worden.
U kunt in dit kader ook aangeven of de verzekeraar al akkoord is gegaan met deze schadepost, dit wordt dan achter de regel met een groene V gesignaleerd.
Het invoeren van bijlagen kunt u ook doen vanuit dit scherm., zie Bijlagen
 
Wettelijke rente Naar Index
Bij het openen van de schadestaat berekent het programma de WR vanaf de begindatum tot de einddatum.
De begindatum is de datum van het ongeval, tenzij in de schaderegel een andere datum is ingevuld.
De einddatum is de datum die in de kop van de schadestaat is ingevuld, tenzij in de schaderegel een andere datum is ingevuld.
Wat er gebeurt bij een afwijkende begin of einddatum:
- in de pdf komt er een regel bij met de afwijkende begin en einddatum (in een kleiner lettertype)
- dit gebeurt ook in de schadestaat als de verzekeraar deze opent.
- in de schadestaat wordt de achtergrondkleur van de WR lichtblauw
Wat er gebeurt als er geen WR wordt berekend:
- in de pdf wordt 0 afgedrukt.
- in de schadestaat wordt de achtergrondkleur lichtgroen.
- in de schadestaat komt - geen WR - te staan.
 
Begin en einddatum wettelijke rente Naar Index
Datum ongeval = begin datum WR (opgeslagen bij clientgegevens)
Datum ongeval wordt ingevoerd bij cliëntgegevens:
 • dag van vandaag
 • of andere geldige datum
 • kan niet leeg zijn
 • Bij invoer nieuwe cliënt wordt de datum, indien niet ingevuld op vandaag gezet. Daarmee wordt ook de begindatum van elke schaderegel op vandaag gezet!
  Wijzigen-scherm: Als startdatum WR voor datum ongeval ligt: melding “Startdatum WR kan niet voor datum ongeval liggen”
  Wijziging verwerken: als startdatum-WR voor datum ongeval ligt, dan wordt startdatum gelijk gemaakt aan datumongeval (wordt opgeslagen in database)
  Bij het printen van de regel: als de startdatum voor de datum van het ongeval ligt, dan wordt de startdatum gelijk gemaakt aan de datum van het ongeval. Dit wordt niet in de db opgeslagen (zie datum ongeval wijzigen)
  Wijzigen datum ongeval:
 • Hierdoor kan in verschillende regels de daar opgeslagen startdatum van de WR voor de datum van het ongeval komen te liggen. Als u dit doet, dan kunt u alsnog de startdatumWR in de schaderegels omzetten naar de nieuwe datum.
 • Bij het uitprinten van de schaderegel wordt hiervoor gecorrigeerd, en dit wordt in de berekening meegenomen. !!! Dit wordt niet in de database opgenomen als wijziging van de startdatum van deze regel, die blijft dus voor de nieuwe datum ongeval liggen. Hierdoor kan de datum-ongeval weer teruggezet worden zonder schade te hebben aangericht in de schaderegels.
 • !!! als het wijzigen-kader wordt geopend dan wordt een aangepaste startdatum-WR voor deze schaderegel wel in de database opgenomen.
 • Einddatum WR = datum WR tot. (opgeslagen bij cliëntgegevens)
  De einddatum WR per schaderregel wordt niet ingevuld. Bij het berekenen van de WR wordt de datum-WR-tot gebruikt. Deze wordt automatisch aangepast aan de datum van vandaag.
  TENZIJ:
 • bij WR-berekend-tot een vroegere datum wordt ingevuld, dan blijft deze datum staan, wordt dus niet meer dagelijks aangepast.
 • in het wijzigen-kader de einddatum WR voor deze schaderegel wordt ingevuld, dan wordt voor deze schaderegel deze datum gebruikt.
 • De einddatum WR mag nooit voor de startdatum liggen. Als de einddatum wordt gewijzigd in een datum voor de datum van het ongeval, dan zal het programma deze datum niet accepteren
   
  Inlezen uit Excel Naar Index
  Om cliëntgegevens in te lezen vanuit Excel klikt u in het menu op cliënten - Inlezen uit Excel.
  U zult de Excel bestanden meestal in hetzelfde directory hebben staan, u kunt dit directory invullen bij instellingen - Medewerkers.
  U moet eerst een cliëntbestand aangemaakt hebben (cliënten - Invoer/wijzig cliënt). En u moet hier ook de datum van het ongeval invullen. Als u dit niet doet, dan moet u dit later bij elke afzonderlijke regel alsnog doen om de wettelijke rente te kunnen berekenen.
  Als u eenmaal een schaderegel heeft ingevoerd, dan kunt u bij deze cliënt geen Excel bestand meer invoeren. (Of u moet de cliënt verwijderen en daarna opnieuw invoeren.)
   
  Inloggen professionals Naar Index
  Als dezelfde naam meerdere keren in uw kantoor voorkomt, dan moet u bij het inloggen ook uw emailadres invullen.
   
  Inloggen cliënt Naar Index
  Als bij cliëntgegevens het emailadres van de cliënt is ingevuld, dan kan de cliënt zelf een account aanmaken om de schadestaat in te zien.
  wat u als cliënt kunt doen:
  U kunt zelf een schaderegel aanmaken door op de knop 'Nieuwe regel' te klikken.
  In de categorie 'Ingevoerd door cliënt' kunt u nu een omschrijving en een bedrag invullen.
  De categorie 'Ingevoerd door cliënt' zal nu bovenaan het scherm zichtbaar zijn.
  Door op de schaderegel te klikken opent u het wijzigen-kader. Hier kunt u de gegevens wijzigen of verwijderen, of u kunt een bijlage invoeren.
  Als u op één van de regels in de andere categoriën klikt kunt u daar een bijlage toe voegen.
  wat u als behandelaar kunt doen:
  Als een cliënt een schaderegel of een bijlage heeft ingevoerd dan wordt in het cliënt selectiescherm de background-color grijs.
  Om de schaderegel in het totale schadebedrag mee te rekenen moet u de schaderegel in een andere categorie plaatsen.
  Dit kunt u doen in het wijzigen-kader.
  Als de cliënt een bijlage heeft toegevoegd aan een schaderegel in één van de andere categorieën, dan zal het signaal dat er een bijlage is rood worden totdat u het wijzigen-kader opent.
  De categorie 'Ingevoerd door cliënt' wordt niet in de pdf afgedrukt en is niet te zien door de verzekeraar.'
   
  Invoeren medewerkers Naar Index
  Een nieuwe medewerker invoeren kan alleen gebeuren door een daarvoor geautoriseerde medewerker.
  Ga in het menu naar instellingen - Medewerkers
  U kunt hier ook invoeren of deze medewerker gemachtigd is om nieuwe medewerkers in te voeren en of deze medewerker een behandelaar is of niet.
  In dit scherm kunt u ook medewerkersgegevens wijzigen of een medewerker verwijderen.
   
  Verwijderen medewerkers Naar Index
  Een medewerker verwijderen kan alleen gebeuren door een daarvoor geautoriseerde medewerker.
  Ga in het menu naar instellingen - Medewerkers
  Selecteer de te verwijderen medewerker.
  Zorg dat u eerst de cliënten van de te verwijderen medewerker aan een andere medewerker toewijst. Klik hiervoor op - Andere behandelaar -
   
  Cliënt naar andere behandelaar Naar Index
  Een andere behandelaar aan een cliënt toewijzen.
  Ga in het menu naar instellingen - Medewerkers
  Klik op Andere behandelaar: u komt nu in het scherm 'Cliënt toewijzen aan andere behandelaar.'
  Selecteer de nieuwe behandelaar en de huidige behandelaar. U krijgt dan de lijst met clënten van de geselecteerde huidige behandelaar te zien.
  Klik op de naam van de betreffende cliënt en het is gebeurd.
  Alle cliënten van de ene behandelaar naar een andere behandelaar verplaatsen kan alleen door de systeembeheerder of de eigenaar van het systeem gebeuren.
   
  Code voor verzekeraar aanmaken Naar Index
  In het menu van de schadestaat kunt u kiezen voor - code voor verzekeraar -
  In dit scherm kunt u een verzekeraar selecteren en een code aanmaken waarmee de verzekeraar de schadestaat van de cliënt kan inzien.
  De verzekeraar kan geen wijzigingen aanbrengen en kan niet de kantootnotities inzien.
  De verzekeraar kan wel een eigen kolom aanmaken om een ander schadebedrag in te vullen. (Als hij het niet eens is met het door u opgegeven schadebedrag.)
  Dit is alleen bedoeld voor eigen gebruik door de verzekeraar en niet door u in te zien.