demo Klik op 'demo' voor een verkorte handleiding om u te helpen bij een eerste oefening met een democliënt.
Hieronder volgt een uitgebreide handleiding en uitleg over hoe de site is opgebouwd en over de functionaliteiten.
Deze site is bedoeld voor behandelaren van letselschade, om hiermee een schadestaat aan te maken. Omdat er gegevens over cliënten worden opgeslagen is het een eis volgens de privacy wetgeving dat de cliënten deze gegevens ook kunnen inzien. Door middel van het cliënten portal voldoet deze site dan ook aan deze eis.
 
Index
Klik op één van deze regels om naar het betreffende onderdeel te springen.
SamenvattingHome
InlogpaginaAccount aanmaken
MedewerkersCliënten
Cliënten invoerenSchadestaat
VoorschottenInvoer nieuwe regel
Schaderegel wijzigenVerdichting
Gegevens inlezen vanuit excel
 
Samenvatting
De meeste pagina's spreken voor zichzelf. De pagina met de schadestaat heeft veel verborgen functionaliteiten:
OmschrijvingBedragVerhaalbaarWR-NLTotaal verhaalbaar
B
A
V
Als u op één van deze titels klikt dan krijgt u een toelichting te zien bij deze kolom.
Als u op een categorienaam klikt dan opent het kader om een nieuwe regel aan te maken
Als u op de omschrijving klikt dan opent het kader regel wijzigen.
U kunt regels verslepen, zowel binnen een categorie als naar een andere categorie.
Aan het eind van de schadestaat kunt u voorschotten invoeren.
 
Home pagina naar Index
De home pagina geeft in het kort informatie over de site, zowel voor het cliënten portal als voor de professionals.
Vanuit beide gedeelten kan ingelogd worden.
Het cliëntenportal geeft een overzicht van de schadestaat.
In het groene gedeelte voor de professionals geeft de groene knop toegang tot de inlogpagina. Overal in in de site geeft een groene knop toegang tot de meest voor de hand liggende volgende stap.
Een blauwe knop geeft een ander soort keuze, een rode knop kan gegevens verloren doen gaan.
 
Account aanmaken naar Index
U komt op deze pagina door te klikken op 'account aanmaken' op de inlog pagina.
Als u nieuw bent op de site dan kunt u kiezen voor het aanmaken van een account. U kunt hier rustig voor kiezen, er zijn geen verplichtingen. Pas na 2 maanden wordt gevraagd of u akkoord gaat met de gebruiksvoorwaarden.
Op de pagina 'account aanmaken' wordt gevraagd naar uw kantoornaam, een password voor het kantoor en het emailadres van het kantoor.
Daarna hetzelfde voor de eerste medewerker die wordt ingevoerd.
U kunt hier ook het directory opgeven waar Excel bestanden opgeslagen kunnen worden. Meer hierover vindt u onder 'Invoer Excelbestanden'
De medewerker die u hier invoert is per definitie geautoriseerd om andere medewerkers in te voeren. U moet altijd minimaal 1 medewerker hebben die geautoriseerd is om andere medewerkers in te voeren.
Na het invullen van de kantoornaam en eerste medewerker, kunt u verder gaan met de pagina om meerdere medewerkers in te voeren.
 
Inlogpagina naar Index
U komt op de inlogpagina via de home page, het menu of door achter de naam van de website /l (kleine letter L) in te typen.
Op de inlogpagina wordt gevraagd om uw naam en password. Hierna heeft u toegang tot de rest van de site. U wordt automatisch door verwezen naar de pagina 'cliënten per medewerker'.
Als een medewerker behandelaar is, dan wordt de medewerker direct na het inloggen naar de pagina 'cliënten per medewerker' verwezen.
U kunt hier ook uw password opvragen als u dit vergeten bent.
 
Medewerkers naar Index
U komt op de pagina 'medewerkers' via het menu 'instellingen', of nadat u een account heeft aangemaakt. Hier kunt u medewerkers invoeren, verwijderen of de gegevens wijzigen.
Als u op een medewerkersnaam klikt dan kunt u de gegevens van deze medewerker wijzigen.
Medewerkers die geautoriseerd zijn en de medewerker zelf kunnen hier wijzigingen aanbrengen.
Medewerkers die geautoriseerd zijn kunnen hier ook een nieuwe medewerker invoeren.
In dit scherm kunt u, als u geautoriseerd bent, medewerkers autoriseren. Verder kunt u aangeven of een medewerker een behandelaar of een secretaresse is.
Als behandelaar krijgt u alleen uw eigen cliënten te zien, de secretaresse krijgt een lijst met alle cliënten te zien.
U kunt overigens wel de cliënten van andere behandelaars oproepen door in het keuzekader een andere behandelaar te selecteren.
Als u een medewerker wilt verwijderen dan wordt eerst nog om een bevestiging gevraagd.
 
Selecteer clënt naar Index
Via het keuzemenu 'cliënten - selecteer cliënt' of als behandelaar na het inloggen komt u in dit scherm terecht.
Als nieuwe medewerker heeft u nog geen cliënten ingevoerd, u ziet dan alleen de knop 'invoer nieuwe cliënt.'
Als u wel al cliënten heeft ingevoerd dan krijgt u een lijst met cliëntnamen te zien, eventueel in drie kolommen. Door op een naam te klikken opent u het scherm 'Schadestaat'.
U kunt ook de eerste letter van de achternaam kiezen dan krijgt u alleen deze namen te zien.
Het scherm wordt geopend met de cliëntenlijst in alfabetische volgorde van de achternaam, u kunt er ook voor kiezen om de cliëntenlijst te selecteren op volgorde van dossiernummer.
Als behandelaar krijgt u meteen uw eigen cliënten te zien, als niet behandelaar kunt u kiezen uit alle cliënten of kunt u selecteren dat u alleen de cliënten van een bepaalde behandelaar te zien krijgt.
 
Cliënt invoeren naar Index
Het scherm 'cliënt invoeren' bereikt u via 'clienten - cliënt invoeren' of via een knop op het scherm 'cliënten per medewerker' als er nog geen cliënten zijn ingevoerd.
U vult hier de cliënt naam en het emailadres in. Het emailadres is belangrijk omdat dit voor de cliënt de toegang is tot de clëntportal.
Een dossiernummer is facultatief.
U kunt hier ook een cliënt verwijderen. In princiepe archiveert u een cliënt. Een client verwijderen doet u alleen bij een foutief ingevoerde lege schadestaat
Als u een cliënt wilt verwijderen dan wordt eerst nog om een bevestiging gevraagd.
 
Schadestaat naar Index
Dit scherm bereikt u door een cliënt te selecteren. Dit is het scherm waar alles om draait.
Als u een schadestaat van een cliënt in Excel heeft, dan kunt u die hier invoeren, zie daarvoor 'onderhoud - cliëntgegevens uit Excel inlezen'.
Links boven in het scherm staan de belangrijkste administratieve gegevens. Rechts onder de blauwe menubalk staat een tweede menu met enkele functies voor de schadestaat.
Het scherm begint dan met:
 • De datum tot wanneer de wettelijke rente berekend wordt.
 • Een knop om naar onder in het scherm, naar de voorschotten te springen.
 • Het selectie kader om een regel in een nieuwe categorie in te voeren.
 • De schadestaatregels worden per categorie opgeslagen. Als u een nieuwe regel wilt invoeren in een categorie die nog niet eerder gebruikt is dan kunt u hier de categorie selecteren. Er wordt dan een kader geopend waarin u de nieuwe regel kunt invoeren.
  Hier kunt u een overzicht van de categorieën zien.

  Daarna volgt de header van de schadestaat.

  Deze regel wordt als u doorscrolt op elke scherm herhaald. Als u op een titel klikt dan wordt er een kader geopend met een toelichting bij deze kolom.
  In de kolom omschrijving:
 • - Als u op de titel van de categorie klikt dan wordt een kader geopend om een nieuwe regel in deze categorie in te voeren.
 • - Als u op een schaderegel klikt dan wordt een kader geopend om deze regel te wijzigen. In dit kader kunt u een andere startdatum voor de WR invoeren. U kunt er de plaats en titel van de bijlage invoeren en u kunt aangeven dat de verzekeraar akkoord is met deze schadepost.
 • - U kunt binnen een categorie een schadepost omhoog of omlaag verplaatsen. Daarvoor drukt u op de te verslepen regel de rechter muisknop in en versleept de regel naar de plaats waar u hem hebben wilt, daar laat u de rechter muisknop weer los.
 • Voorbeeld: als u op zoeken klikt.
 • In de kolom 'Verhaalbaar' (hier niet te zien) staat het percentage van het bedrag dat de verzekeraar wil vergoeden. Standaard wordt daar 100% ingevuld.
 • De naam van de kolom is WR-NL of WR-BE afhankelijk of de wettelijke rente voor Nederland of België berekend wordt. (Is voor België nog niet geactiveerd.)
 • In de kolom 'Toaal' staat het verhaalbare percentage van het bedrag + de daarover berekende wettelijke rente.
 • Kolom blauwe B: Als er een bijlage aanwezig is, dan wordt dat in kolom B gesignaleerd. (Als u op de omschrijving klikt, dan wordt het wijzigen scherm geopend. In het wijzigen scherm kunt u de bijlage invoeren.)
 • Kolom rode A: Als een ander dan de behandelaar van deze cliënt wijzigingen of een nieuwe regel invoert, dan wordt dat hier gesignaleerd. Dit verdwijnt weer als de behandelaar de regel heeft geopend om te wijzigen.
 • Kolom groene V: In het wijzigenscherm kan aangegeven worden dat de verzekeraar akkoord gaat met deze post. Of u kunt in één of meerdere regels het vakje in deze kolom aanklikken. Na 'enter' wordt dit verwerkt. In beide gevallen zal er nu een v in een groen vakje in deze kolom verschijnen.
 • Kolom lichtblauwe i: In deze kolom komt een blauw vakje te staan als er een intern memo is.
 • De volgende regel is de kopregel per categorie, deze regel staat bovenaan elke categorie.

   
  De categorieën zijn de categorieën / hoofdstukken zoals gehanteerd door de Letselschaderaad en het Letselschademagazine.
 • Het eerste veld is de naam van de categorie. Als u hierop klikt dan wordt het kader 'invoer nieuwe' regel geopend (Zie hieronder bij 'Nieuwe regel').
 • In het tweede veld staan de knoppen LR, LM.
 • - Klikken op de knop LR opent een nieuw scherm met de site van de Letselschaderaad. Het hoofdstuk dat correspondeert met deze categorie wordt geopend.
  - Klikken op de knop LM opent een nieuw scherm met de site van het Letselschademagazine. Het hoofdstuk dat correspondeert met deze categorie wordt geopend.
 • Daarna volgen de totaalbedragen van de betreffende categorie.
 • In de kolom 'Verhaalbaar'(niet zichtbaar in het voorbeeld) staat nu het bedrag in plaats van het percentage.

  Schaderegels

  Nu volgen een aantal schaderegels met informatie zoals aangegeven in de kop. De kolommen B, A, V en i worden gekleurd weergegeven als ze van toepassing zijn.
  Als u op de omschrijving klikt, dan wordt het kader-wijzigen geopend. Dit komt in plaats van de regel zelf. Als u het kader afsluit dan komt deze schaderegel boven in het scherm te staan.(zie regel wijzigen)
  U kunt een regel verslepen: ga met de muis op de te verplaatsen regel staan en druk de rechter muisknop in, verplaats de muis dan naar een andere regel en laat de rechter muisknop weer los: de te verplaatsen regel wordt nu hiernaartoe verplaatst.
  De regels hebben afwisselend een witte of een grijze achtergrond om de leesbaarheid per regel te vergemakkelijken.
  De laatste regel die gewijzigd is, is rose gekleurd
  Als de verzekeraar akkoord is met een schadepost, dan kunt u dit:
  aangeven in het wijzigen-kader of
  één of meer vakjes in de kolom groene V aankruisen. Dit wordt verwerkt als u op ENTER drukt.
  De geaccordeerde regels worden groen gekleurd en er komt een groen vakje met een V achter te staan.

  Totaalregel

  Totalen
 • Aan het eind van de categorieën staat een groene regel met de totaal bedragen per kolom.
 • Dan volgt de categorie Voorschotten.
 • Aan het eind staat een blauwe regel met de resterende te ontvangen bedragen.
 • Helemaal onderaan de schadestaat vindt u 3 knoppen om naar het begin van de schadestaat, het menu of (via Home) naar het cliëntselectiescherm te gaan.
 •  
  Voorschotten naar Index
  Hier weer dezelfde systematiek:
  - Klik op de titel 'Voorschotten' en het kader om een nieuw voorschot in te voeren wordt geopend.
  - Klik op de omschrijving in de voorschotregel en het kader om het voorschot te openen of te wijzigen wordt geopend.
  Bij de datum vult u de datum in waarop het voorschot is ontvangen. Vanaf dat momentontvangt u over het bedrag van het voorschot geen WR meer, maar letselschadestaat berekent per schaderegel wel de WR tot de einddatum.
  Om dit te corrigeren boekt schadestaat het bedrag van de WR vanaf de datum dat het voorschot is ontvangen tot de einddatum negatief.
  Ook als een voorschot voor een bepaalde schaderegel bestemd is, is het resultaat gelijk en houdt u alle voorschotten overzichtelijk bij elkaar.
  Als een voorschot voor een bepaalde schaderegel bestemd is kunt u in die schaderegel aangeven dat u vanaf die datum geen WR meer berekent.
  U moet dan ook in de bijbehorende voorschotregel aangeven dat u daar geen WR berekent. U doet dat in het correctie-kader-voorschotten.
 • Aan het eind van de voorschotten staat een groene regel met de totaal bedragen per kolom.
 • Resultaat
 • Na de voorschotten volgt een blauwe regel met de resterende openstaande bedragen.
 •  
  Invoer nieuwe regel naar Index
  1 Als u op een reeds bestaande categorie klikt dan wordt het kader om een nieuwe regel in deze categorie in te voeren geopend. De regel komt dan onderaan in de categorie te staan.
  2 Als de gewenste categorie nog niet is geopend, selecteer dan bovenaan het scherm de categorie. Dan wordt ook het kader-nieuwe regel voor deze categorie geopend.
  3 Als u met de linker muisknop dubbelklikt, dan opent u ook het kader-nieuwe regel, maar wordt de regel geplaats na de regel waarop u dubbelklikte.
  U kunt hier de omschrijving, het schadebedrag en eventueel een bijlage invoeren.
  Er is geen limiet aan het aantal regels voor de omschrijving.
  Bij de startdatum voor de wettelijke rente wordt de datum van het ongeval of de datum van de aansprakelijkheidstelling ingevuld, dit kunt u wijzigen.
  Bij het percentage verhaalbaarheid wordt 100% ingevuld, dit kunt u wijzigen
  Als u niets invult en op verwerk klikt, dan wordt er geen lege regel opgeslagen.
  Bij de categorie 'Kosten m.b.t. opname ziekenhuis' kunt u de kosten van ziekenhuisopname of opname in een revalidatiekliniek automatisch laten berekenen.
   
  Upload bijlage naar Index
  Als u op een omschrijving klikt dan wordt het kader-wijzigen geopend.
  Alle ingevoerde gegevens kunt u hier wijzigen.
  Extra functies in het wijzigen-kader zijn:
 • invoeren dat de verzekeraar akkoord is met deze schadepost.
 • de schaderegel naar een andere categorie verplaatsen.
 • een bijlage uploaden.
 • een schaderegel verwijderen.
 •  
  Regel wijzigen naar Index
  Als u in het wijzigen-kader op 'upload bijlage' klikt, dan kunt u op de in windows gebruikelijke wijze een bijlage selecteren en uploaden.
   
  Tweede menu-regel naar Index
  In het tweede menu worden nog 5 keuzemogelijkheden getoond..
  Verdichting, Try, PDF, Layout en Bijlagen.
 • Bij verdichting ziet u een overzicht van de totaalbedragen van de categorieën.
 • Door op Try te klikken opent u een extra kolom. Deze kolom is niet zichtbaar voor cliënten of verzekeraars. U kunt hierin afwijkende bedragen invoeren als probeersel.
 • Als u op PDF klikt dan opent u in een nieuw scherm een printout in pdf van de gehele schadestaat, al dan niet inclusief de bijlagen. U kunt de schadestaat ook als text uitprinten.
 • Bij layout kunt u het aantal kolommen in de schadestaat veranderen.
 • Door op Bijlagen te klikken opent u het overzichtsscherm met bijlagen.
 •  
  Verdichting naar Index
   
  Cliëntgegevens uit Excel inlezen naar Index
  Als u een schadestaat in Excel heeft staan, dan kunt u dit inlezen in letselschadestaat.
  Om een excelbestand in te lezen moet u eerst de cliënt selecteren waarvoor de gegevens bestemd zijn.
  U kunt alleen een excelbestand bij een cliënt inlezen als er bij deze cliënt nog geen gegevens in de schadestaat zijn ingevoerd, probeert u dit toch dan krijgt u een waarschuwing dat dit niet kan.
  Vul de naam van het bestand in, compleet met de naam van het directorie waar het bestand staat, dit is de snelste manier om de gegevens te vinden.
  De directorynaam kunt u hier invullen.
  Als u meerdere excelbestanden wilt invoeren dan is het handiger om deze directorynaam in te vullen bij 'onderhoud - medewerkers'.
  Bij elke cliënt moet u een begindatum van de schade invullen. Vanaf deze datum wordt de wettelijke rente berekend.
  Als er in het excelbestand geen begindatum staat dan wordt deze begindatum van de schade ingevuld.
  U kunt ook het bestand op uw lokale computer opzoeken, maar afhankelijk van de hoeveelheid bestanden op uw computer kan dit enige tijd duren.
  - Het inlezen begint na de regel waar in de eerste kolom 'SCHADEPOSTEN' staat
  - Daarna komt een regel met de namen van de kolommen:Categorie, Omschrijving, Bedrag, Verhaalbaar, WR, Totaal, Akkoord
  - De kolommen WR, Totaal worden niet ingelezen, deze worden in het programma zelf berekend.
  - Als bij akkoord 'ja', staat wordt ingevuld dat de verzekeraar akkoord is.
  - Zodra in de eerste kolom 'ONTVANGSTEN' staat, worden uit de kolommen omschrijving, datum en bedrag de gegevens ingevoerd als voorschot.